Tjänster

Vi erbjuder 3 särskilda tjänster i syfte att underlätta optimalt mänskligt fungerande för individer, team och ledare.Optimal coaching


Det finns 2 sidor av optimal coaching. Våra coacher hjälper klienten (extern lösning) till att hjälpa sig själv (intern lösning).

Extern Lösning – Våra coacher hjälper klienten att:

 • Definiera mätbara mål
 • Upptäcka vad som redan fungerar
 • Visualisera en bättre framtid
 • Utforma positiva handlingsplaner
 • Kartlägga och utvärdera resultat

Intern Lösning - Klienter:

 • Identifiera behov
 • Delta i utforskandet av identifierade behov
 • Använda mer positiva känslor, intressen, styrkor, talanger, positiva synsätt, utmaningar, positiva beteenden
 • Att själv kartlägga och utvärdera resultaten
Våra coacher hjälper klienterna:

 • Att tillfälligt gå utanför sig själva och börja analysera negativa och positiva känslor från ett mer objektivt perspektiv.
 • Att förstå hur deras känslor förändras.
 • Att ta reda på vad som orsakar dessa känsloförändringar.
 • Att ta reda på vilken inverkan deras känslor har på deras liv.
 • Våra coacher hjälper klienter att använda en större del av sina positiva känslor i förhållande till de negativa så att de känner sig mer engagerade och energifyllda och mer flexibla och kreativa.
 • Våra coacher motiverar, stärker och stödjer våra klienter genom processen för optimal coaching.
 • Optimal coaching är en kraftfull förändringsprocess som mobiliserar styrkor, intressen, positiva känslor och utmanar klienterna i att bi bäst i någon eller i alla områden i livet
 • Du kan kontakta våra coacher som kan kommunicera med dig på ungerska, engelska, rumänska, italienska, spanska, tyska, norska eller svenska.


Team Booster Package


Det här omfattande paketet som syftar till att öka ditt team’s nivå av engagemang, motivation, prestation och välmående inkluderar:

 • Full bedömning och utvärdering av alla gruppmedlemmars styrkor.
 • En rapport beskrivande ditt team’s använda styrkor, underutnyttjade styrkor samt svagheter.
 • Skräddarsydd handlings- och utvecklingsplan för teamet som inkluderar strategier för att öka ditt team’s underutnyttjade styrkor och hantera både utmaningar och risker som möter dem.
 • Idealiskt för grupper av alla storlekar och för grupper placerade på flera platser.


Optimal Leadership Master Class


Denna Master Class i Optimalt Ledarskap är idealt för ledare, områdeschefer och beslutsfattare. Klassen kommer att utformas för att möta ditt företags behov och kommer att omfatta:

 • Avgörande dimensioner för ett enastående ledarskap
 • Visionerna för att stödja dina förändrade företagsbehov
 • Tillämpning av dina styrkor och värderingar för att åstadkomma förändringarna
 • Möjligheter att skapa tillstånd av flow
 • Användning av metoden Styrkebaserat Lärande som en väg framåt
 • Förbättra dina positiva känslor och förmågan att hantera motgångar
 • Vägar att skapa ditt bästa tankesätt
 • Metoder för att öka motivation och välmående hos andra
 • Sätt att utveckla varaktiga relationer till dina kunder
 • Integrering av ovanstående nämnda punkter till viktiga rutiner på arbetsplatsen

Vi arbetar med individer på olika nivåer från operationell personal, chefer till specialistpositioner. Vi ser fram emot att träffa dig på våra kontor i Buda och Pest för en kostnadsfri bedömning. För att ordna detta kan du e-maila oss eller helt enkelt ringa på +36 1 882 3654.