Kontakta teamet


PaulPaul Pahil, auktoriserad medlem av the Chartered Institute of Personnel Development och grundare av Centre of Applied Positive Psychology, leder ett flerspråkigt team i Budapest. Pauls uppgift är baserat på hans tro att alla människor har rätt till att uppleva rikedomarna och fördelarna av ett optimalt levnadssätt.

Paul minns sin första erfarenhet av flow, vilket var inom karate när han var 12 år gammal. Ytterligare erfarenheter ledde honom till att bli brittisk och regional karatemästare vid 14 års ålder. Med hans intresse för sport och hans mål att förbättra sina prestationer i nationella tävlingar, företog han studier i idrottsvetenskap på universitetet. Vid den tidpunkten coachade han regelbundet vuxna till att förbättra deras prestationer, välmående och självutveckling. Det var naturligt för Paul att fortsätta med vidare studier inom området för utbildning och utveckling. Efter avslutad utbildning fortsatte Paul att utbilda och coacha olika nationaliteter på British Airways. I 11 år ledde Paul utbildningsverksamheten där han skapade diversifierade och dynamiska team. I grunden tror Paul på att frigöra människors potential oavsett ålder, kön, funktionshinder, sexuell läggning, etnicitet och personlig tro.

Paul har över 20 års erfarenhet av utbildning, utveckling och coaching. Hans specialistområden inkluderar prestationscoaching, ledarskapsutveckling och diversifierat ledarskap. Paul bor i Budapest och kan bli kontaktad på paul[at]eleteroweb.eu

Az Életerő csapat
Positivity Workshop