Media

Vi har främjat vetenskapen det optimala levnadssättet på olika sätt i vår strävan att göra positiv psykologi mer tillgängliga för vardagsmänniskan i Ungern.

 • http://mancs.hu/
  Barnabás Kiss, Journalist från Magyar Narancs, intervjuar Paul Pahil om hans arbete, den ledande psykologen för positive psykologi Professor Martin Seligman och Professor Mihaly Cszikszentimihalyi och the Happy Planet Index.

 • http://www.ujreformkor.hu/
  Hajnalka Szarvas intervjuar Paul Pahil om hans första erfarenheter i Ungern, hans upplevelse av ungrare och livet I Ungern.

 • Positive Emotions
  Vetenskaplig forskning om positiva känslor påvisar att känslan av att må bra är mycket viktigare än vad många människor anar. Stunder av uppriktig positivitet kan förändra ditt liv till det bättre genom att bygga din personlighet, styrkor och din hälsa. Positiva känslor bygger förmågan att hantera motgångar, uthållighet, fysiska förmågor, emotionell intelligens, social kompetens och självbehärskning som blir användbart över tiden. Publicerad på hemsidan Xpatloop.com


Nyhetsbrev tillgängliga i PDF-format


 • Életerő Newsletter, June 2010: Strengths at Work
  Artikeln utforskar styrkebaserat synsätt på arbetsplatsen. Styrkorna är grupperade i 6 kärnfulla rubriker och artikeln utforskar nyckelkomponenterna av en styrka. Den uppmärksammar också huvudnyttan av användandet av styrkor, vilket är förbättrad prestation, produktivitet, motivation och arbetstillfredsställelse.

 • Életerő Newsletter, June 2010: Intuition at Work Det här nyhetsbrevet utforskar betydelsen av intuition i företagsledning och undersöker både analytiskt och intuitivt tänkande. Man undersöker betydelsen av intuition i besluts- och problemlösningsprocessen i en verksamhet såväl som fördelarna av intuition.

 • Den här artikeln publiceras inom kort. Tack för din förståelse.Artiklar tillgängliga i PDF format


 • How To Have A Positive Relationship?
  Den är artikeln undersöker den viktiga betydelsen av positiva känslor vid utvecklandet av personliga relationer. Den utforskar också hur kapitalbildning och bud förbättrar välmående för din relation. Publicerad i Joy Magazine’s 2010, mars-upplagan.

 • Living in the Present
  Den här artikeln undersöker betydelsen av känslor i vårt vardagliga liv och hur våra positiva känslor ökar utsträckningen av vårt medvetande. Den utforskar processen av att vara uppmärksam såväl som vi värderar oss själva och vår tid. Slutligen belyser artikeln negativa känslor av stress och undersöker hur människor fastar i dessa mönster. Publiserad i Joy Magazine’s 2010 i maj-upplagan.