Forskning

Vetenskapen för ökad förståelse inför optimalt mänskligt fungerande växer ständigt. Den ungerskfödde psykologen och en av grundarna av positiv psykologi, Professor Mihaly Csikszentmihalyi, har tillsammans med sina medarbetare visat att ”flow” är en positiv kraft för optimalt mänskligt fungerande. Banbrytande forskning av en prisbelönad psykolog inom disciplinen positiv psykologi Professor Barbara Fredrickson och hennes medarbetare har visat att positiva känslor faktiskt kan vara den enskilt viktigaste aktiva ingrediensen till den glänsande människans välbefinnande.

Slutsatser om Flow


 • Flow är en positiv kraft; den möjliggör för optimal prestation och kompetensutveckling och medför starka glädje- och lyckokänslor.
 • Flow är ett djupgående tillstånd av uppgiftsabsorption, kognitiv effekt, och en inneboende glädje som får människor att känna ett med den verksamhet de är involverade i.
 • Flow är helt motivationsfokuserad.
 • I tillstånd av flow bemästrar människor sina uppgifter optimalt.
 • Flow har en stark dokumenterad korrelation med förbättrad prestation inom en rad olika områden.
 • Människor med erfarenheter från flow upplever personlig utveckling och stärkta känslor av kompetens och effektivitet.
 • Människor upplever mer flow på arbetet än hemma.
 • Människor som upplever höga nivåer av flow är mer motiverade och kreativa i både arbete och fritidsaktiviteter än människor som inte upplever flow.
Paul with Professor Mihály Csíkszentmihályi

Professor Mihaly Csikszentmihalyi, delvis grundare av Positiv Psykologi, med grundaren av Hungry 4 Learning Ltd, Paul PahilSlutsatser om positiva känslor


 • Positiva känslor förändrar människor och team.
 • Forskning av strategiska arbetsteam fann att team med högre nivåer av positiva känslor var mycket mer öppna och ifrågasättande och stöttade varandra för att finna de bästa idéerna och lösningarna. Det i sin tur utvecklade deras styrkor vilket ledde direkt till ökad produktivitet, lönsamhet och kundnöjdhet.
 • Positiva känslor breddar våra tankar och aktiviteter: vi uppmärksammar mer, vi är mer kreativa och lekfulla, vi är mer öppna för relationer och mer flexibla.
 • Positiva känslor breddar räckvidden av synsätt och uppmärksamhet och detta initierar en uppåtgående spiral med ökat välbefinnande och välmående.
 • Positiva känslor utvecklar psykologiska tillgångar så som förmågan att hantera motgångar, uthållighet, fysisk förmåga, emotionell intelligens, social kompetens och självbehärskning som blir användbart över tiden.
 • En ’kritisk proportion av positivitet’ bedöms vara en viktig förutsättning för ett glänsande och välbefinnande förhållande. För att individer ska blomstra behöver de erfara mist 3 positiva känslor/interaktioner för varje 1 negativ känsla/interaktion. Under denna ’kritiska proportion av positivitet’, mattas relationer och team av.
 • Den proportion av positivitet som är karakteristiskt för höga prestationer i team är 5.6 till 1. Glänsande och välmående team är de som genomgående visar hög prestanda på tre nyckelindikatorer – lönsamhet, kundnöjdhet och 360° utvärdering av teammedlemmarna.
 • Komplexa dynamiker av välmående och glans minskar om den ’kritiska proportionen av positivitet’ är över 11.6 till 1.
 • Proportionen mellan positivitet och negativitet har lägre och övre gränser för att den ska fungera optimalt.
 • Positiva känslor har förmågan att utplåna effekterna av stress.
 • Människor som upplever positiva känslor är mindre benägna att uppvisa rasistiska fördomar.
Paul with Barbara Fredrickson

Professor Barbara Fredrickson och Paul Pahil på CAPP Conference, April 2009