Média

Snažili sme sa rôznymi cestami sprístupniť túto vedu pozitívnej psychológie bežným ľuďom.

 • http://mancs.hu/
  Barnabás Kiss, žurnalista z Magyar Narancs, robil interview s Paul Pahilom o jeho práci, o vedúcich pozitívnych psychológoch profesorovi Martin Seligmanovi a profesorovi Mihaly Cszikszentimihalyim a o Indexe Happy Planet.
  Na slovenskej verzii článku ešte pracujeme. Ďakujeme za pochopenie.

 • http://www.ujreformkor.hu/
  Hajnalka Szarvas robila interview s Paul Pahilom o jeho prvých skúsenostiach v Maďarsku a o jeho živote v tejto krajine.
  Na slovenskej verzii článku ešte pracujeme. Ďakujeme za pochopenie.

 • Positive Emotions
  Vedecký výskum o pozitívnych emóciách naznačil, že cítiť sa dobre je oveľa dôležitejšie ako si to len vieme predstaviť. Momenty pozitivity môžu zmeniť náš život v lepší a zároveň budujú naše zdroje, silné stránky a zdravie. Pozitívne emócie budujú odolnosť, fyzické schopnosti, citovú inteligenciu, sociálne schopnosti a po čase aj sebaovládanie. Uverejnená na stránkach Xpatloop.com.
  Na slovenskej verzii článku ešte pracujeme. Ďakujeme za pochopenie.


Newsletter v PDF formáte

 • Článok je o tom, ako máme používať naše silné stránky v práci. Silné stránky sú zoskupené pod 6 hlavných cností. Článok skúma kľúčové komponenty silných stránok a môžeme sa dozvedieť aj to, ako pôsobia silné stránky na rozvoj nášho výkonu, produktivity, motivácie a spokojnosti s prácou.
  Na slovenskej verzii článku ešte pracujeme. Ďakujeme za pochopenie.

 • Tento článok skúma úlohu intuície a manažmentu cez intuitívne a analytické myslenie. Zaoberá sa aj rolou intuície v rozhodovacích procesoch a pri riešení problémov.
  Na slovenskej verzii článku ešte pracujeme. Ďakujeme za pochopenie.
 • Tento článok sa zaoberá súčasným zdravotným stavom v Maďarsku. Je založený na miestnych údajoch a Indexe Happy Planet (HPI). Informácie v článku sú dôležité najmä pre budúcu podnikateľskú kultúru a vzdelávacie systémy. Zaoberá sa aj environmentálnymi a sociálnymi otázkami.
  Na slovenskej verzii článku ešte pracujeme. Ďakujeme za pochopenie.


Články v PDF formáte

 • Na slovenskej verzii článku ešte pracujeme. Ďakujeme za pochopenie.
 • Tento článok skúma kľúčové role pozitívnych emócií na rozvoj vzťahov. Zaoberá sa aj tým, ako budovať vzťah a ako dosiahnuť blahobyt.
  Na slovenskej verzii článku ešte pracujeme. Ďakujeme za pochopenie.
 • V tomto článku sa môžete dočítať o úlohe pozitívnych emócií v našom každodennom živote a o rozsahu nášho vedomia. Skúma proces, ako sa stať naraz bdelý a ako sa ceniť. Článok sa zaoberá taktiež stresom a dôsledkami stresu.
  Na slovenskej verzii článku ešte pracujeme. Ďakujeme za pochopenie.


Naši partneri