Kontakt


PaulPaul Pahil, autorizovaný člen “Chartered Institute of Personnel Development” a zakladajúci člen “Centre of Applied Positive Psychology” je hlavou multilinguálneho tímu v Budapešti. Poslanie Paula je založené na presvedčení, že každý má právo zažiť bohatstvo a výhody, ktoré ponúka optimálny život.

Paul si spomína, že jeho prvé skúsenosti s prúdením prežil počas karate, keď mal 12. Ďalšie stavy prúdenia mu dopomohli stať sa regionálnym a britským karate šampiónom vo veku 14. Záujem o šport a ciele zabodovať na národných súťažiach ho viedli až k univerzitným štúdiám v oblasti športových vied. V tom čase už pravidelne coachoval dospelých s cieľom zvýšiť ich výkon, blahobyt a rozvoj. Po tomto bolo pre Paula úplne prirodzené venovať sa tréningu a rozvoju na postgraduálnej úrovni. Po získaní diplomu Paul pracoval 11 rokov ako coach a tréner pre rôzne národnosti v British Airways. Paul verí v to, že ľudský potenciál sa dá oslobodiť v každom z nás, nezávisle od veku, pohlavia, sexuálnej orientácie, postihnutia, etnicity a osobného presvedčenia.

Paul má 20 rokov skúsenosti s coachingom, rozvojom a tréningom. Jeho hlavná špecializácia je coaching výkonu, vodcovstvo a manažment rozmanitosti. Paul žije v Budapešti a môžete ho kontaktovať na paul[at]eleteroweb.eu

Az Életerő csapat
Positivity Workshop