Usluge

Nudimo tri različito ciljane usluge u cilju optimalne pomoći osobi, timu ili voditeljima:Optimalni trening


Dve su obale optimalnog treninga. Naši treneri pomažu klijentima (vanjsko rešenje) da si pomognu (unutarnje rešenje).

Vanjsko rešenje – Naši treneri pomažu klijentima:

 • Definisanje merljivih ciljeva
 • Otkrivanje što stvarno deluje
 • Vizualizacija bolje budućnosti
 • Kreiranje pozitivnih intervencija
 • Praćenje i vrednovanje ishoda

Unutarnje rešenje - klijenti rade sami na sebi:

 • Određivanje potrebe/a
 • Istraživanje otkrivene potrebe
 • Korištenje pozitivnih emocija, interesa, snaga, talenata, pozitivnih spoznaja, izazova,pozitivnih ponašanja
 • Samoprocena i samovrednovanje ishoda
Naši treneri pomažu klijentima:

 • Naši treneri pomažu klijentima:
 • Da momentalno iskorače iz sebe samih i počnu analizirati negativne i pozitivne emocije iz što objektivnije perspektive.
 • Da shvate kako se njihove emocije menjaju.
 • Da shvate što utiče na promenu njihovih emocija.
 • Da spoznaju kako njihove emocije utiču na njihov život.
 • Naši treneri pomažu klijentima da koriste veći omer svojih pozitivnih emocija naspram onih negativnih kako bi se osećali uključeniji i napetiji a istodobno fleksibilniji i kreativniji.
 • Naši treneri motiviraju, osnažuju i podupiru klijente tijekom procesa optimalnog treninga.
 • Optimalni trening je moćan proces promene koji mobilizira sve snage, interese, pozitivne emocije i izazove kod klijenata kako bi postali što bolji i uspešniji u bilo kojem životnom području.
 • Možete kontaktirati naše trenere koji će komunicirati s vama osobno na Mađarskom, Engleskom, Rumunjskom, Talijanskom, Španjolskom, Njemačkom, Norveškom, Švedskom, Hrvatskom i Srpskom jeziku.


Osnaživanje protoka unutar tima


Ovo je sveobuhvatan paket za povećanje razine angažmana, motivacije, učinkovitosti i dobrobiti vašeg tima. On podrazumeva sveobuhvatnu procenu snaga svih članova vašeg tima, opisno izveštava o iskoristivim i neiskorištenim snagama tima, ustanovljava prednosti i slabosti.

Personalizirani razvojni plan delovanja unutar tima uključuje strategije koje će poboljšati njegov rad u smislu boljeg iskorištenja snaga i pomaže bolje snalaženje u izazovima i rizicima s kojima se suočava. Idealan je za timove svih veličina i za timove koji su dislocirani.

Optimalno vođenje


Ovaj tečaj optimalnog vođenja je idealan za vođe, menadžere i donositelje odluka. Bit će dizajniran tako da zadovolji vaše poslovne potrebe, stoga obuhvaća:

 • Ključne dimenzije izvrsnog vođenja.
 • Proces vizualizacije kao podršku promenjivosti vaših poslovnih potreba.
 • Primena vaših snaga i vrednosti u smislu donošenja promjena.
 • Mogućnosti za stvaranje protoka.
 • Korištenje zahvalnog preispitivanja kao put napretku.
 • Jačanje vaše pozitivne emocije i otpornosti.
 • Načini stvaranja najboljeg skupa umova.
 • Pristupi za poboljšanje motivacije i dobrobiti u drugima.
 • Načini razvijanja trajnih odnosa sa svojim korisnicima.
 • Integracija svih prethodno navedenih sastavnica u praksu na radnom mestu.