Media

În încercarea noastră de a face psihologia pozitivă accesibilă oamenilor obişnuiţi din România, am promovat ştiinţa vieţii optime în feluri diferite.

 • http://mancs.hu/
  Barnabas Kiss, jurnalist la “Magyar Narancs” (Portocala Maghiară) îl intervievează pe Paul Pahil despre munca lui, despre Profesorul Martin Seligman şi Profesorul Mihaly Cszikszentmihalyi, psihologii de marcă din cadrul psihologiei pozitive şi despre Happy Planet Index (Indexul Planetei Fericite).

 • http://www.ujreformkor.hu/
  Hajnalka Szarvas îl intervievează pe Paul Pahil despre prima lui experientă în Ungaria, despre percepţiile lui despre unguri şi viaţa în Ungaria.


Newsletter în format PDF


 • Acest articol are în vedere folosirea Punctelor Forte la locul de muncă. Punctele forte sunt grupate în 6 Virtuţii şi articolul examinează ceea ce constituie un punct forte. Ia în considerare beneficiile cheie ale folosirii Punctelor Forte pentru a îmbunătăţi performanţa, producţia, motivaţia şi satisfacţia la locul de muncă.
  Articolul urmează să fie adăugat. Vă mulţumim pentru înţelegere!

 • Newsletter Vitalitatea, iunie 2010: Intuiţia la locul de muncă
  Acest articol are în vedere roul intuiţiei în management. Are în vedere atât gândirea analitică cât şi pe cea intuitivă. În plus, examinează rolul intuiţiei în luarea deciziilor de afaceri şi în rezolvarea problemelor. De asemenea, examinează beneficiile intuiţiei şi momentele în care poate fi folosită la locul de muncă.

 • Newsletter-ul Vitalitatea are în vedere starea prezentă a sănătăţii în Ungaria. Foloseşte date şi informaţii locale, Indexul Planetei Fericite (Happy Planet Index) şi ultimele cercetări asupra bunăstării. Articolul priveşte către viitor şi se concentrează pe dezvoltarea unei culturi întreprinzătoare în cadrul sistemului educaţional, precum şi pe examinarea valorilor în vederea mobilizării indivizilor să creeze sisteme pentru consumn durabil în cadrul festivalurilor şi a culturii locale. Artcolul se încheie cu o privire asupra problemelor cheie ale durabilităţii sociale şi a mediului în Ungaria.
  Articolul urmează să fie adăugat. Vă mulţumim pentru înţelegere!
Articole în format PDF


 • Cercetări ştiinţifice privind emoţiile pozitive sugerează că a te simţi bine e cu mult mai important decât îşi pot imagina mulţi. Momentele de pozitivitate profundă îţi pot transforma viaţa în mai bine prin clădirea resurselor, a punctelor forte şi a sănătăţii. Emoţiile pozitive clădesc rezilienţa, capacitatea de a face faţă dificultăţilor, capacităţile fizice, inteligenţa emoţională, competenţa socială şi stăpânirea de sine, ce devin utile în timp. Articolul are în vedere diferite emoţii precum cele de bucurie, recunoştinţă, seninătate, interes, speranţă, mândrie, amuzament, inspiraţie, veneraţie şi dragoste.
  Articolul urmează să fie adăugat. Vă mulţumim pentru înţelegere!

 • Cum să avem relaţii pozitive
  Aricolul examinează rolul cheie al emoţiilor pozitive în dezvoltarea relaţiilor personale. Are în vedere aspecte cheie precum "suprapunearea sinelui" şi modalitatea de dezvoltare a apropierii şi a satisfacţiei. Studiază, de asemenea, procesul de "capitalizare" şi "ofertare" în vederea îmbunătăţirii bunăstării relaţiei.

 • A trăi în prezent
  Acest articol examinează rolul emoţiilor în viaţa cotidiană şi modul în care emoţiile pozitive ne sporesc sfera conştiinţei. Are în vedere procesul de a fi Conştient şi de a ne aprecia pe noi înşine şi timpul. În cele din urmă, articolul examinează stresul şi felul în care oamenii rămân blocaţi în stress şi simt mânie şi frică.