Usluge

Nudimo tri različito ciljane usluge u cilju optimalne pomoći osobi, timu ili voditeljima:Optimalni trening


Dvije su obale optimalnog treninga. Naši treneri pomažu klijentima (vanjsko rješenje) da si pomognu (unutarnje rješenje).

Vanjsko rješenje – Naši treneri pomažu klijentima:

 • Definiranje mjerljivih ciljeva
 • Otkrivanje što stvarno djeluje
 • Vizualizacija bolje budućnosti
 • Kreiranje pozitivnih intervencija
 • Praćenje i vrednovanje ishoda

Unutarnje rješenje - klijenti rade sami na sebi:

 • Određivanje potrebe/a
 • Istraživanje otkrivene potrebe
 • Korištenje pozitivnih emocija, interesa, snaga, talenata, poz. spoznaja, izazova, pozitivnih ponašanja
 • Samoprocjena i samovrednovanje ishoda
Naši treneri pomažu klijentima:

 • Da momentalno iskorače iz sebe samih i počnu analizirati negativne i pozitivne emocije iz što objektivnije perspektive.
 • Da shvate kako se njihove emocije mijenjaju.
 • Da shvate što utječe na promjenu njihovih emocija.
 • Da spoznaju kako njihove emocije utječu na njihov život.
 • Naši treneri pomažu klijentima da koriste veći omjer svojih pozitivnih emocija naspram onih negativnih kako bi se osjećali uključeniji i napetiji a istodobno fleksibilniji i kreativniji.
 • Naši treneri motiviraju, osnažuju i podupiru klijente tijekom procesa optimalnog treninga.
 • Optimalni trening je moćan proces promjene koji mobilizira sve snage, interese, pozitivne emocije i izazove kod klijenata kako bi postali što bolji i uspješniji u bilo kojem životnom području.
 • Možete kontaktirati naše trenere koji će komunicirati s vama osobno na Mađarskom, Engleskom, Rumunjskom, Talijanskom, Španjolskom, Njemačkom, Norveškom i Švedskom jeziku.


Osnaživanje protoka unutar tima


Ovo je sveobuhvatan paket za povećanje razine angažmana, motivacije, učinkovitosti i dobrobiti vašeg tima. On podrazumijeva sveobuhvatnu procjenu snaga svih članova vašeg tima, opisno izvještava o iskoristivim i neiskorištenim snagama tima, ustanovljava prednosti i slabosti.
Personalizirani razvojni plan djelovanja unutar tima uključuje strategije koje će poboljšati njegov rad u smislu boljeg iskorištenja snaga i pomaže bolje snalaženje u izazovima i rizicima s kojima se suočava. Idealan je za timove svih veličina i za timove koji su dislocirani.

Optimalno vođenje


Ovaj tečaj optimalnog vođenja je idealan za vođe, menadžere i donositelje odluka. Bit će dizajniran tako da zadovolji vaše poslovne potrebe, stoga obuhvaća:

 • Ključne dimenzije izvrsnog vođenja
 • Proces vizualizacije kao podršku promjenjivosti vaših poslovnih potreba
 • Primjena vaših snaga i vrijednosti u smislu donošenja promjena
 • Mogućnosti za stvaranje protoka
 • Korištenje zahvalnog preispitivanja kao put napretku
 • Jačanje vaše pozitivne emocije i otpornosti
 • Načini stvaranja najboljeg skupa umova
 • Pristupi za poboljšanje motivacije i dobrobiti u drugima
 • Načini razvijanja trajnih odnosa sa svojim korisnicima
 • Integracija svih prethodno navedenih sastavnica u praksu na radnom mjestu