Média

Snažili jsme se různými cestami zpřístupnit tuto vědu pozitivní psychologie běžným lidem.

 • http://mancs.hu/
  Barnabás Kiss, žurnalista z Magyar Narancs, dělal interview s Paul Pahilem o jeho práci, o vedoucím pozitivním psychologovi profesoru Martin Seligmanovi a profesoru Mihály Cszikszentimihalyim a o Indexu Happy Planet.

 • http://www.ujreformkor.hu/
  Hajnalka Szarvas dělala interview s Paul Pahilem o jeho prvních zkušenostech v Maďarsku a o jeho životě v této zemi.

 • Positive Emotions
  Vědecký výzkum o pozitivních emocích naznačil, že cítit se dobře je mnohem důležitější než si to jen umíme představit. Momenty pozitivity mohou změnit náš život v lepší a zároveň budují naše zdroje, silné stránky a zdraví. Pozitivní emoce budují odolnost, fyzické schopnosti, citovou inteligenci, sociální schopnosti a po čase i sebeovládání. Zveřejněná na stránkách Xpatloop.com.


Newsletter v PDF formátu

 • Článek je o tom, jak máme používat naše silné stránky v práci. Silné stránky jsou seskupeny do 6 hlavních ctností. Článek zkoumá klíčové komponenty silných stránek a můžeme se dozvědět i to, jak působí silné stránky na rozvoj našeho výkonu, produktivity, motivace a spokojenosti s prací.
  Na české verzi článku ještě pracujeme. Děkujeme za pochopení.

 • Tento článek zkoumá roli intuice a managementu přes intuitivní a analytické myšlení. Zabývá se i rolí intuice v rozhodovacích procesech a při řešení problémů.
  Na české verzi článku ještě pracujeme. Děkujeme za pochopení.

 • Tento článek se zabývá současným zdravotním stavem v Maďarsku. Je založen na místních údajích a Indexu Happy Planet (HPI). Informace v článku jsou důležité zejména pro budoucí podnikatelskou kulturu a vzdělávací systémy. Zabývá se i ekologickými a sociálními otázkami.
  Na české verzi článku ještě pracujeme. Děkujeme za pochopení.



Články v PDF formátu

 • Na české verzi článku ještě pracujeme. Děkujeme za pochopení.

 • Tento článek zkoumá klíčové role pozitivních emocí na rozvoj vztahů. Zabývá se i tím, jak budovat vztah a jak dosáhnout blahobyt.
  Na české verzi článku ještě pracujeme. Děkujeme za pochopení.

 • V tomto článku se můžete dočíst o úloze pozitivních emocí v našem každodenním životě a o rozsahu našeho vědomí. Zkoumá proces, jak se stát najednou bdělý a jak se cenit. Článek se zabývá také stresem a důsledky stresu.
  Na české verzi článku ještě pracujeme. Děkujeme za pochopení.